Utrecht krijgt er een iconisch gebouw bij. Op het jaarbeursplein komt een kantoorgebouw van 105 meter met daarin o.a. een nachtclub, culturele voorzieningen, werk- en sportplekken én een restaurant in de top van het gebouw. De tender is gewonnen door duurzame projectontwikkelaar Edge. Start van de bouw staat gepland voor 2025 en in 2028 zal Oopen in gebruik worden genomen. Lees hier meer over het project.

Utrechtse ondernemers met een MKB-bedrijf tot 50 medewerkers kunnen nu tijdelijk een vergoeding krijgen voor energiebesparende maatregelen. Deze vergoeding van € 1.000 tot € 1.500 per uitgevoerde maatregel is (binnen drie maanden) aan te vragen via het subsidieloket van de gemeente Utrecht. Een ondernemer kan maximaal drie vergoedingen aanvragen, voor drie verschillende maatregelen. Tot de maatregelen behoren onder andere een (hybride) warmtepomp, isolatie van het pand, elektrisch kooktoestel en duurzame terrasverwarming lees hier het persbericht.

Tot 1500 euro vergoeding voor energiebesparingsmaatregelen door Utrechtse ondernemers | gemeente Utrecht

Utrecht krijgt er vanaf 2023 een nieuw stuk centrumgebied erbij: Beurskwartier. Gelegen tussen Croeselaan, van Zijstweg en Graadt van Roggenweg. Een centrumgebied voor iedereen om te gaan wonen, werken en ontspannen. Er komen onder andere minstens 2500 nieuwe woningen voor 4000 tot 5000 mensen, nieuwe werkplekken voor ongeveer 5000 mensen, verschillende voorzieningen voor cultuur, recreatie en uitgaan én twee parken.

 

De bouw van Wonderwoods en Galaxy Tower is gestart en de bouw van het Jaarbeurspleingebouw is in voorbereiding. Het Beurskwartier wordt kavelgewijs opgebouwd, waardoor er een leuke mix en match ontstaat van gebouwen en er plek is voor iedereen. Delen en Groen zijn de hoofdthema’s van het plan. Er zullen geen parkeerplaatsen voor auto’s k omen, er wordt juist gestimuleerd op het gebruik van deelmobiliteit. Elk woningblok zal grenzen aan een binnentuin waar iedereen samen komt.

 

Voor de huidige huurders van sociale en middeldure huurwoningen aan de Croeselaan is aan de overkant nieuwbouw gepland waar zij naar toe kunnen verhuizen. Die locatie heet Ondaatje. De sloop/transformatie van de panden aan de Croeselaan en omgeving is definitief na vaststelling in de gemeenteraad. Op de website van de gemeente staan de plannen in detail beschreven: Beurskwartier: herinrichting | gemeente Utrecht

 

In maart 2023 is de missie ‘Heart of Health’ gelanceerd vanuit Economic Board Utrecht. Vanuit deze missie streeft Utrecht om als regio zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan een gezonde wereld waarin mensen een beter leven kunnen leiden, met meer voldoening en in een leefomgeving die hun welzijn bevordert.

De unieke combinatie van faciliteiten, mogelijkheden en leefomgeving in Utrecht biedt getalenteerde mensen de ruimte om te leren, te groeien en hun potentieel te realiseren. Heart of Health focust zich op praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en willen zo het bedrijfs-, kennis- en innovatieklimaat en infrastructuur van de regio verder versterken. Lees hier de plannen.

 

Utrecht Science Park krijgt een innovatief multi-tenant gebouw erbij. De bouw van Plus Ultra Utrecht is donderdag 13 april van start gegaan. Het gebouw wordt toekomstbestendig en energieneutraal met 23.000m2 laboratorium- en kantoorruimte en zal zich richten op innovatieve start-ups en scale-ups actief in de Life Sciences & Health sector. Het gebouw wordt een ontmoetingsplaats voor innovatieve ondernemers.

Meer weten over dit project? Lees hier meer.

In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Er wordt gekeken naar sociale, fysieke en economische indicatoren. Ieder jaar wordt er naast de vaste indicatoren ook een speciaal thema uitgelicht. De editie van 2023 heeft als thema’s: woonklimaat & aantrekkingskracht, Sociaal domein & welzijn. In Utrecht is de druk op eengezinswoningen hoger dan op appartementen

Net als voorgaande jaren neemt Utrecht de 2e positie in op de woonaantrekkelijkheidsindex, na Amsterdam en voor Amstelveen. Meer weten over de positie van Utrecht? Bekijk de  Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 

 

De 26e editie van de Utrecht Monitor is uit. Er wordt teruggekeken op 2022 en het eerste kwartaal van 2023. Zowel in Nederland als wereldwijd is er naast de focus op economische groei meer aandacht voor het kwaliteit van leven; gezondheid, persoonlijk welzijn, goed onderwijs, en de omgeving waarin mensen leven; sociale cohesie, milieu, veiligheid. Het begrip ‘brede welvaart’ past beter, want hierbij wordt er naar alle genoemde aspecten gekeken.

Kijk voor nog meer informatie en cijfers op Utrecht Monitor .

Het International Welcome Centre Utrecht Region wordt vrijdag 8 november 2019 officieel geopend in het stadskantoor in Utrecht. Het centrum is een initiatief van de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort en de Universiteit Utrecht, voor de groeiende groep internationale inwoners van de regio Utrecht.

Tot 2030 neemt het aantal internationale inwoners in de regio Utrecht toe met ongeveer 7 procent. Daarnaast vestigen de laatste jaren steeds meer internationale bedrijven zich in de regio en neemt een groeiend aantal bedrijven internationaal talent aan op moeilijk vervulbare vacatures. In december 2018 ondertekenden de provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort en Universiteit Utrecht een overeenkomst om de aantrekkingskracht van de regio verder te verstevigen.

Het resultaat van deze samenwerking is de opening van het International Welcome Centre in het stadskantoor van de gemeente Utrecht, waar internationals terecht kunnen voor praktische vragen over werken, studeren en leven in de regio Utrecht. Naast de praktische informatie kunnen mensen ook terecht voor overheidsdiensten zoals het aanvragen van een burgerservicenummer (BSN) of een werkvergunning. Met het centrum hoeven de internationals niet langer op zoek naar informatie bij verschillende instanties, maar kunnen zij terecht op één centrale plek. Daarnaast kunnen ook bedrijven terecht bij het International Welcome Centre, onder meer voor advies over het inschrijven van internationale werknemers en ondersteuning met het verstrekken van informatie.

Eén plek voor alle informatie
“Het is van belang dat internationals op één punt terecht kunnen voor vragen en informatie”, zegt de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure. “We merken nu al dat het voorziet in een grote behoefte. Tegelijkertijd is het voor de instanties ook handig dat er één loket is om alle informatie te verzamelen die relevant is voor internationals.” Gedeputeerde Robert Strijk van de provincie Utrecht benadrukt dat “de werkzaamheden van het International Welcome Centre zijn gericht op een duurzaam verblijf. Dat internationals zich thuis gaan voelen in onze regio en hier ook voor langere tijd willen verblijven en werken.”

Werner Raub van de Universiteit Utrecht: “Bijna 10 procent van onze studenten en bijna 30 procent van de wetenschappelijke staf van Universiteit Utrecht is afkomstig uit het buitenland. Als we dit talent willen aantrekken, moeten wij ervoor zorgen dat ze zich welkom voelen. En daar gaat het International Welcome Centre bij helpen.”

Ook voor de Amersfoortse wethouder Fatma Koşer Kaya is de komst van het Welcome Centre belangrijk, gezien de vele internationale bedrijven in de regio die werknemers van over de hele wereld aantrekken. “Het International Welcome Centre Utrecht Region (IWCUR) helpt zowel de internationals die hier al wonen, als het nieuwe talent dat zich hier in de toekomst zal vestigen hun weg te vinden. Het IWCUR maakt onze dynamische regionale economie nog aantrekkelijker voor internationale bedrijven, werknemers en studenten.”

Zie voor meer informatie het  persbericht en de website van International Welcome Centre Utrecht Region

VG Kantoorvisie sprak met onze collega Klaas Beerda, programmamanager Utrecht City in Business. Onderstaand een weergave van het interview.

Hoe gaat het met Utrecht?

‘Heel goed. Er is eigenlijk geen stad die zo snel groeit. We gaan in korte tijd van 350.000 naar 450.000 inwoners en de opgave is dat we de werkgelegenheid mee laten groeien in dat zelfde tempo. We willen graag een passende werkplek hebben voor mensen die in de stad en regio komen wonen en kantoren zijn daarvoor een efficiënte manier. Er komt steeds meer vraag naar kantoren die goed te bereiken zijn met het OV en waar stedelijke voorzieningen zijn en daar hebben wij natuurlijk veel plezier van. Bedrijven volgen de plek waar goed opgeleideen creatieve talenten te vinden zijn. Die vinden ze vooral hier. Utrecht kan selectief zijn en mikt bij het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid op bedrijven die een bijdrage leveren aan: “Gezond Stedelijk Leven. We hebben gelukkig een goede samenwerking met partners in de regio, maar we lopen ook wel eens tegen de grenzen aan van wat er mogelijk is’.

Kan je daar een voorbeeld van geven?

‘Het aanbod aan werklocaties is krapper geworden. In Nederland zijn we altijd bang voor leegstand, maar te weinig leegstand is eigenlijk veel erger want dan heb je dus geen plek voor bedrijven en voor de mensen die hier willen werken. Dat komt steeds vaker voor, ook in Utrecht en het blijft lastig om daar snel op te reageren. Met de Kantorenbrief, waarbij we iets zeggen over onze ambities met onze kantoorgebouwen, willen we daar een antwoord op formuleren. We hebben gezegd: op de beste plekken met een laag risico op leegstand in slechte tijden gaan we de teugels laten vieren. Dat zijn op dit moment ons Stationsgebied en Leidsche Rijn centrum. Daar gaan we kantoren laten ontwikkelen zonder hele hoge voorverhuureisen. Als de leegstand weer wat toeneemt dan worden we weer strenger in de voorverhuureis en daardoor krijgen we een knop om aan te draaien. En het tweede element is dat we beter kijken naar transformaties; Voorheen zouden we bij een vraag naar transformatie al snel een woningfunctie creëren, maar nu zijn we daar voorzichtiger in. En als we toch transformeren kunnen we ook compenseren om elders in de stad een kantoor terug te bouwen waardoor je op de goede plekken bouwt en op de slechte iets weghaalt’.

En de goede plekken voor kantoren zijn het stationsgebied en Papendorp?

‘In het stationsgebied en in het centrum zie je nauwelijks leegstand in de kantoren maar er is tegelijk ook veel druk op de woningmarkt. Hier proberen we evenwicht te brengen door zowel wonen als werken in het stationsgebied toe te brengen. Op een plek als Papendorp of Rijnsweerd heb je juist een te eenzijdig aanbod aan werkfuncties waar je dus wat meer woningen wil toevoegen omdat je dan een betere mix krijgt. Die locaties hebben alleen toekomst als je er een goed stuk stad bouwt. We willen met de provincie een uitruilsysteem afspreken om de meters die we daar verliezen aan kantoren op een andere plek terug te bouwen. En dan komen we bij het derde punt van de Kantorenbrief want die flexibiliteit moet omhoog. We willen veel meer inspringen op wat de markt vraagt. Je moet altijd het wonen en werken als combinatie als uitgangspunt nemen want die monofunctionele gebiedenwillen we niet meer creëren natuurlijk. Dat gaat goed, we zijn op de goede weg’.

Internationale grote bedrijven kiezen vaak tussen steden als Londen, Berlijn en Amsterdam. Moet je als Utrecht accepteren dat je dan wat vaker uitkomt bij Nederlandse bedrijven?

‘Amsterdam is natuurlijk inderdaad de eerste plek waar grote bedrijven uit het buitenland naar kijken. Dat doen ze daar knap en dat gunnen we ze ook. Maar als internationale ondernemingen eenmaal een tijdje in Nederland gevestigd zijn dan kiezen ze na verloop van jaren toch heel vaak voor Utrecht. Wij zijn natuurlijk heel goed bereikbaar, een aangename woonomgeving en ideaal om je talenten aan te trekken. Dus als bedrijven een beetje bekend zijn met de Nederlandse markt dan kiezen ze steeds vaker met het verstand en dus voor Utrecht. We zien dan bijvoorbeeld aan de recente vestiging van het hoofdkantoor van Vodafone, van Aalbers Industries of bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Ultimaker, de wereldmarktleider op het gebied van industriële 3D printers. Je kunt hier effectiever aan de schaarse specialisten komen’.

Lees het volledige artikel:   VG Nieuwsbrief 2019

Meer informatie het kantorenbeleid en de kantorenbrief kun je vinden op:   Kantorenbeleid Utrecht

De gemeente Utrecht en het Utrechtse bedrijf ‘LomboXnet’ gaan dit jaar ten minste 145 publieke laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. Deze innovatieve laadpalen zijn geschikt om zonne-energie op te slaan in de batterijen van elektrische auto’s en terug te leveren aan de buurt. De laadpalen bieden dus zowel de mogelijkheid om een auto op te laden, als toekomstige auto’s te ontladen.

‘LomboXnet’ heeft samen met verschillende partners de afgelopen jaren de technologie in deze laadpalen ontwikkeld. Deze laadpalen worden nu in heel Utrecht geplaatst. Robin Berg (LomboXnet) licht toe: “De laadpalen leveren in de toekomst een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door zonne-energie tijdelijk op te slaan in elektrische auto’s kunnen we deze energie gebruiken op het moment dat die nodig is. De laadpalen zijn bovendien geschikt om op hoog vermogen te laden. Dit is fijn voor elektrische autorijders, die hun auto snel kunnen opladen, maar ook gunstig om pieken van zon- en windenergie te kunnen gebruiken voor het opladen.”

Wereldprimeur
Voor het eerst worden deze innovatieve laadpalen in een groot stedelijk laadnetwerk geplaatst. Ook wordt voor het eerst een nieuwe internationale standaard voor de communicatie tussen laadpaal en auto toegepast. In de toekomst kunnen verschillende automerken met de laadpaal communiceren over hoe vol de batterij nog is en wanneer laden óf ontladen kan plaatsvinden.  Utrecht heeft daarmee een primeur. Wethouder Everhardt: “Ik ben er trots op dat Utrecht deze wereldprimeur heeft en hiermee voorop blijft lopen met slimme energienetwerken. Het is een belangrijke stap voor de grootschalige opslag van duurzame energie in elektrische auto’s. Elektrisch rijden draagt bij aan schonere lucht in onze stad en een gezondere leefomgeving en brengt Utrecht dichter bij een emissieloze zone in 2030.