Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region, lanceerde op 8 maart jl. de AI Hub Midden-Nederland. ‘Succesvol innoveren met AI is een teamsport. Het vergt succesvol samenwerken en kennis van verschillende disciplines om waarde te creëren met AI. Dat is de belangrijkste reden om de AI Hub Midden Nederland te starten. Er zit heel veel digitaal talent in deze regio. Utrecht is nu al de digitale draaischijf van Nederland. Twaalf procent van onze beroepsbevolking is ICT-er, ruim 2 keer zo veel als het Nederlandse gemiddelde (5%). Maar te vaak kennen onze bedrijven en instellingen elkaar niet en alle coole dingen waarmee ze bezig zijn. Door van elkaar te leren en netwerken te bouwen denken wij dat bedrijven en instellingen makkelijker dat ontbrekende puzzelstukje kunnen vinden.’

De hub zal onder andere één uithangbord en gezamenlijk aanspreekpunt zijn voor bedrijven en kennisinstellingen in Midden-Nederland die willen werken met Artificiële Intelligentie (AI). Daarmee bedient de AI Hub Midden-Nederland een van de grootste AI-ecosystemen in Nederland, dat bestaat uit kennisinstellingen, het bedrijfsleven en publieke partners uit de regio. De  hub start met een focus op de toepassingsgebieden Cultuur en Media, Mobiliteit, Energie en Duurzaamheid,  Bebouwde Omgeving en Gezondheid en Zorg.

Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht opnieuw tot de top meest competitieve regio’s in Europa. In de Regional Competitive Index (RCI) 2019 staat Utrecht samen met Londen op een gedeelde tweede plaats. Stockholm voert de lijst aan.

Over de gehele breedte van het onderzoek scoort de regio onverminderd hoog. Lees meer over hoe Utrecht scoort op de verschillende indicatoren in onze brochure, inclusief overzichtelijke infographics, grafieken en verhalen van Utrechtse bedrijven en instellingen.

Utrecht stabiel in de top NLUtrecht steady at the top EN

De driejaarlijkse index beoordeelt de concurrentiekracht van 268 Europese regio’s op basis van meer dan 70 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt.

Sinds de start van de RCI in 2010 behoort Utrecht tot de meest competitieve regio’s van Europa.  In 2010 en 2013 stond de regio op nummer één. Belangrijke kracht van de regio Utrecht is de nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen.

Het volledige EU rapport is te lezen via European Regional Competitiveness Index 2019.

In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Er wordt gekeken naar sociale, fysieke en economische indicatoren. Ieder jaar wordt er naast de vaste indicatoren ook een speciaal thema uitgelicht. De editie van 2020 heeft als thema “sport”. Utrecht is na Amersfoort de gemeente waar het meest wordt gesport.

Net als voorgaande jaren neemt Utrecht de 2e positie in op de woonaantrekkelijkheidsindex, na Amsterdam en voor Amstelveen. Utrecht is op de sociaal-economische index gestegen van de 4e naar de 3e positie. Op de 1e en 2e positie staan Amstelveen en Haarlemmermeer.

Meer weten over de positie van Utrecht? Bekijk de  Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2020 

 

Het Circulair Compliment is dit jaar gewonnen Retourkoop.nl. De publieksprijs gaat dit jaar naar Circle That. De prijs is een samenwerking van de Duurzame Week en de gemeente Utrecht. “Utrecht draagt circulaire initiatieven een warm hart toe”, legt wethouder Klaas Verschuure uit. “Daarom hebben we het Circulair Compliment in het leven geroepen, waarmee wij ondernemers en andere initiatiefnemers stimuleren om bij te dragen aan de volledig circulaire stad die wij willen worden.”

De vakjury bestond uit Joppe van Driel van het Utrecht Sustainability Institute, Margit Végh van de Duurzame Week en wethouder Klaas Verschuure (Circulaire Economie). In het juryrapport lichten zij de keuze voor Retourkoop.nl toe: “De jury vindt de groeiende stroom elektrisch afval een probleem dat meer aandacht verdient. Retourkoop.nl biedt een praktisch bedrijfsmodel voor reparatie en hergebruik en maakt de circulaire economie concreet. Daarnaast wil Retourkoop.nl consumenten bewust maken van de verspillende kant van hun webwinkel-gedrag.”

Het Circulair Compliment is bedoeld om Utrechtse initiatiefnemers en organisaties, die circulair ondernemen, een podium te geven. Zo komen ze prominenter in beeld én inspireren ze andere partijen en Utrechters met hun aansprekende circulaire initiatieven. Het Circulair Compliment leverde dit jaar negen inzendingen op. De vier genomineerden waren Circle That, GroenGoed, Fungi Factory, en Retourkoop.nl.

Bekijk hieronder de uitreiking terug:

Met een nieuw ontwikkelingsfonds van op termijn 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht.

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): Utrecht behoort tot Europa’s meest competitieve regio’s. Onze ambitie is dat we tot die top blijven behoren. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat de coronacrisis een enorme wissel trekt, maar we willen een regio blijven waar het klimaat voor ondernemers goed is. Juist in deze en de komende tijd kan de ROM Regio Utrecht goed helpen om dat te versterken.”

De ROM Regio Utrecht levert een bijdrage aan de uitvoering van de Regionale Economische Agenda (REA), ondersteunt het brengen van innovaties naar de markt zodat belangrijke maatschappelijke vraagstukken opgelost worden en de ROM versterkt het innovatieve bedrijfsleven. Op die manier kunnen gemeenten, provincie samen met bedrijven en onderwijsinstellingen (‘Triple Helix’) de huidige economische toppositie zowel in crises alsook op langere termijn behouden. De ontwikkelingsmaatschappij deelt dan ook nadrukkelijk de drie belangrijkste speerpunten van de REA: een toekomstbestendige leefomgeving, gezonde mensen en digitalisering. Met business development, participaties en financieringen richt de ontwikkelingsmaatschappij zich dan ook voornamelijk op het innovatieve MKB dat actief is op deze thema’s.

De ontwikkelingsmaatschappij richt zich vooral op ondernemers en bedrijven die bijdragen aan de doelstellingen uit de Regionaal Economische Agenda; het verbeteren van het gezonde, stedelijke leven, zoals in de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, circulariteit, welzijn, gezondheid, gezonde leefomgeving en digitalisering. Deze bedrijven kunnen bij de werkorganisatie van de ROM een ondersteuningsaanvraag doen voor hun businessplan en bedrijfsontwikkeling of een financieringsaanvraag. Een team van onafhankelijk experts beoordeelt of de aanvraag voldoet en gaat samen met het bedrijf op zoek naar financieringsmogelijkheden. Daarnaast zal de ROM zich ook bezighouden met het begeleiden van buitenlandse bedrijven bij hun komst naar de regio en het organiseren van handelsmissies voor bedrijven uit de regio Utrecht.

Zie voor meer informatie:  gemeente Utrecht en  ROM Regio Utrecht 

Utrecht onderscheidt zich met binnenstedelijke dynamiek en functiemix
In 2019 vond 11 procent van alle kantooropnames in Nederland plaats in de gemeente Utrecht en dan vooral in het Stationsgebied, dit blijkt uit de meest recente cijfers van Cushman & Wakefield. De centrale ligging in het land maakt het Stationsgebied in Utrecht al langer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor Nederlandse hoofdkantoren. Rabobank, Volksbank, NS en Prorail zijn er al jarenlang gehuisvest en het afgelopen jaar zijn daar veel hoofdkantoren aan toegevoegd waaronder Aalberts Industries, Autobinck, AM Pharma, Certis Europe, McDonald’s, Zanders, Ultimaker, VodafoneZiggo en TeamLiquid.

Tweede zakencentrum van Nederland
De vraag naar kantoren in Nederland richt zich steeds nadrukkelijker op kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte op zeer goed bereikbare locaties in grote steden. Het Stationsgebied van Utrecht profiteert maximaal van deze trend en manifesteert zich prominent als tweede zakencentrum van Nederland. Het beperkte aanbod van hoogwaardige kantoren en de hogere huurprijzen in Amsterdam, in combinatie met de omvangrijke recent gerealiseerde en geplande nieuwbouw in Utrecht zijn belangrijke overwegingen bij de keuze van kantoorgebruikers voor het Stationsgebied in Utrecht. In de afgelopen drie jaar vond gemiddeld 85 procent van alle kantooropname in het Stationsgebied in nieuwbouw kantoorontwikkelingen. Ondanks de toegevoegde kantoorruimte in de nieuwbouwontwikkelingen bleef de leegstand er minder dan 1 procent.

Door jaren van aanhoudende vraag bij gering aanbod zijn de huurprijzen voor kantoorruimte in het Stationsgebied fors gestegen. Ten opzichte van 2007 is de stijging maar liefst 42 procent terwijl dit op de overige kantoorlocaties in Utrecht slechts 5 procent was in dezelfde periode. Desondanks liggen de tophuurprijzen in Utrecht (€285 per m² per jaar) nog altijd veel lager dan in Amsterdam (€450 per m² per jaar), terwijl er wel een hoogstedelijk voorzieningenniveau wordt aangeboden. Hierdoor is het voor kantoorgebruikers een aantrekkelijke vestigingsplaats geworden.

Utrecht heeft laagste leegstandcijfer
In de 5 grootste steden in Nederland ligt het leegstandsniveau in 2020 gemiddeld gezien historisch laag op 5,9 procent. Dit is een daling van 10 procentpunt in 6 jaar tijd. Utrecht laat als gemeente met 4,1 procent het laagste leegstandscijfer zien gevolgd door Amsterdam met 4,8 procent, Den Haag met 6,0 procent, Eindhoven met 8,3 procent en Rotterdam met 8,5 procent.

Tot 2024 groeit de kantorenvoorraad in het Stationsgebied van Utrecht met circa 18 procent. Hierdoor zal de diversificatie van werkfuncties in het stationsgebied verder toenemen. Waar nu nog bijna 40 procent van het kantooroppervlak in gebruik is door overheidsinstellingen, zal de verhouding tussen bedrijfsleven en overheid de komende jaren in evenwichtiger worden. In combinatie met het geheel herbouwde Winkelcentrum Hoog Catharijne en de ontwikkeling van een groot aantal woningen, zoals in een nieuwe stadswijk, zal de aantrekkingskracht en levendigheid van dit gebied verder toenemen. De binnenstedelijke dynamiek en de mix van functies in het Stationsgebied in Utrecht onderscheiden zich wezenlijk van andere zakencentra zoals die op de Amsterdamse Zuidas en het huidige Amsterdam Zuid-Oost.

Nederlandse kantorenmarkt
Al een aantal jaren is er sprake van een concentratiebeweging door kantoorhoudende organisaties naar de vijf grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, De Haag, Utrecht en Eindhoven). Sinds 2015 bedraagt het aandeel van deze G5 in de totale landelijke kantooropname al minimaal 50 procent. Hoewel Amsterdam nog altijd de boventoon voert, is het aandeel van Amsterdam de laatste jaren gedaald tot 20 procent in 2019 als gevolg van kwalitatieve schaarste in aanbod. Het aandeel van Utrecht in de landelijke kantorenopname maakt daarentegen de laatste jaren een sterke groei door.

Cushman & Wakefield verwacht dat er op de langere termijn meer kantoorruimte zal worden toegevoegd op locaties zoals het Stationsgebied in Utrecht. De adviseur ziet verdichting van verstedelijkte gebieden als een veel duurzamer en toekomstbestendiger antwoord op de huidige kantoorbehoefte dan greenfieldontwikkelingen op snelweglocaties zoals deze rond de eeuwwisseling zijn ontwikkeld.

Levendige centrumlocaties
Jos Hesselink, Research Lead van Cushman & Wakefield voegt hier aan toe: “De wereldwijde coronapandemie zal de voorkeur voor levendige centrumlocaties met een hoogstedelijk voorzieningenniveau verder versterken. De ontmoetingsfunctie van kantoren is als gevolg van de COVID-19-uitbraak veel belangrijker geworden. Ook zullen nog meer kenniswerkers dichter bij hun werk willen wonen om reistijd te verkorten zodat deels thuiswerken en deels op kantoor werken interessanter is en het OV kan worden vermeden. Ik verwacht verder dat de onmiddellijke nabijheid van Schiphol als vestigingsplaatsfactor op de korte en middellange termijn zal afnemen omdat vooral het zakelijk verkeer pas op de plaats maakt door de grootschalige adoptie van video conferencing”.

Bron: PropertyNL

De 23e editie van de Utrecht Monitor is uit. De monitor vertelt met cijfers en trends het verhaal van de stad in 2019, voor de uitbraak van het coronavirus. In 2019 zien we veel positieve ontwikkelingen in Utrecht.

Afgelopen jaar groeide Utrecht met ongeveer 4.800 inwoners en telde 357.719 inwoners op 1 januari 2020. Utrecht is na Almere de snelst groeiende stad van Nederland. In de groeiende stad gaat het met veruit de meeste inwoners goed. Utrechters zijn grotendeels gelukkig (82%) en tevreden met hun eigen leven (88%). Het aandeel kinderen dat in armoede opgroeit neemt af. De woningvoorraad blijft groeien: de afgelopen jaren met circa 3.000 woningen per jaar. De scheefheid in de huursector neemt af. Ten opzichte van andere toeristensteden is de toeristische druk in Utrecht laag en stabiel. Ook zien we in het afgelopen jaar positieve ontwikkelingen als het gaat om tevredenheid over voorzieningen, de vaccinatiegraad, digitale vaardigheden, duurzame energie, openbaar groen en het aantal verkeersongevallen.

Economisch gezien staat Utrecht er goed voor. Het aantal opgerichte en gevestigde bedrijven in Utrecht is al jaren hoog en de werkgelegenheid groeit de laatste jaren sterk. In 2019 kwamen er net als een jaar eerder meer dan 10.000 banen bij. Tegelijkertijd daalde het werkloosheidspercentage van 4,0% naar 3,5%. Circa 7.000 Utrechters hadden in 2019 geen werk, terwijl ze wel zouden willen werken. De afname van werkloosheid is terug te zien in alle leeftijdsgroepen, maar niet in alle opleidingsniveaus. In de groep middelbaar opgeleiden groeide de werkloosheid naar van 5,4% naar 6,2%. De afname van werkloosheid gaat gepaard met een daling van het aantal WW-uitkeringen met 10%, naar bijna 5.000 uitkeringen. Tegelijkertijd daalde het aantal Utrechtse huishoudens in de bijstand met bijna 3% naar 9.370 huishoudens.

Als gevolg van de economische hoogconjunctuur is het leegstaande aanbod van kantoren de laatste jaren flink afgenomen. Het leegstandspercentage in Utrecht is hierdoor gedaald tot 6,0%. In de Binnenstad en het Stationsgebied is er bijna geen leegstand.

Kijk voor nog meer informatie en cijfers op  Utrecht Monitor 2020.

Utrecht was volgens het World Economic Forum in 2019 de beste fietsstad van de wereld. De Duitse plaats Münster eindigde als tweede, gevolgd door Antwerpen, Kopenhagen en Amsterdam. In totaal werden negentig steden onderzocht.

In het onderzoek, uitgevoerd door verzekeraar Coya, werd gekeken naar het weer, de criminaliteit en veiligheid, de infrastructuur, deelfietsen en evenementen. Utrecht heeft de hoogste totale score.

DTN is een van de grotere weersinstituten in de wereld. Met behulp van Europese satellieten bedienen zij o.a. de luchtvaart, energiebedrijven, de agrarische sector en de zeevaart. DTN verplaatste haar Europese hoofdkwartier naar Utrecht, op 15 januari jl. werd de nieuwe locatie officieel geopend, hieronder een weergave van het persbericht in het Engels.

DTN, an independent source of insights, analysis and decision-support solutions, and Utrecht officials recently celebrated the opening of the DTN European headquarters in Utrecht. The company provides critical business-decision solutions and insights to energy, agriculture, financial and weather-sensitive businesses and customers throughout the world.

“This is a major milestone for DTN and further solidifies our global presence,” said Marc Chesover, DTN Europe president and chief revenue officer. “Having a centrally-located European headquarters allows us to best serve our customers in the region. We are located near their operations and have a local understanding of the insights they need to drive their business forward.”

DTN operates in numerous countries throughout the world, with customers in more than 125 countries. The North America headquarters are in Minneapolis, Minnesota. The DTN European headquarters will be in Utrecht with five satellite offices throughout Europe. DTN also operates offices throughout Southeast Asia and Australia.

Chesover said Utrecht was a good choice for the designated headquarters, due to its central location, accessibility and attractiveness to impressive talent. “It gives us amazing access to talent and innovation, which will be key as we continue to grow globally and support our customers with the insights and information they need to drive their businesses forward,” Chesover added. Utrecht is one of the most competitive regions in Europe based on factors such as innovation, accessibility and digital infrastructure and is already the main Dutch knowledge-hub on climate and weather among higher education institutions.

Vice Mayor of Utrecht Klaas Verschuure spoke at the ribbon-cutting ceremony noting that the City is focused on growth with companies that will contribute to health and sustainability. “Knowledge on climate change is one of the main topics,” Verschuure said. “Serving as a home to the world’s largest private weather company, DTN, is exactly what we are aiming to do as a city.”

In November 2019, MeteoGroup integrated with DTN, making it the largest private weather information company in the world, with more than 200 meteorologists and 10,000 weather observation stations. The integration between the two companies helps ensure customers have access to mission critical weather decision-support solutions at any time in any part of the world.

“Utrecht is recognized as a strong center of knowledge on weather and climate,” Verschuure said. “Together with DTN, Utrecht will grow as an even more formidable center of expertise.”

Bron: DTN

i-did is terug in Overvecht. Terug in de wijk waar het ooit in 2009 aan de Maria van Hongarijedreef begon. Nu echter niet meer in een kleine donkere garagebox, maar in een mooi licht en professioneel naaiatelier op bedrijventerrein Nieuw Overvecht.

i-did is een sociale onderneming waar ze mensen met afstand tot werk een kans bieden en afgeschreven textiel een nieuw leven. Bij i-did bouwen de werknemers zelfvertrouwen, zelfkennis en eigenwaarde op. Oude bedrijfskleding en ander textiel wordt als gerecycled vilt omgezet tot hoogwaardige nieuwe producten voor grote klanten zoals onder andere IKEA, KLM, en de Efteling. i-did werkt tegenwoordig vooral voor business to business klanten, maar tijdens de coronaciris zijn ze gestart met het maken van niet-medische mondkapjes Op de locatie in Overvecht werken zo’n 18 personen, in Den Haag, waar nu zelfs een eigen fabriek wordt gestart werken maar liefst 45 personen. Met de bouw van de fabriek komt het hele productieproces binnen een hand: van de textielrecycling, tot het naaien van de producten valt nu allemaal binnen i-did.

Juist door deze crisis ziet i-did een nieuwe grote groep mensen die nu thuis op de bank zitten omdat ze hun werk niet kunnen uitvoeren. In het atelier van i-did kunnen deze mensen als vrijwilliger aan de slag om een sociale onderneming te helpen en hun netwerk te vergroten. Ook verzorgt i-did een coachingsessie. Lijkt het je wat om aan de slag te gaan bij i-did? Voor meer informatie en inschrijfformulier zie i-did.

Bron: Nieuw Overvecht