Proclaimer

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de informatie klopt. Komt u toch iets tegen wat niet goed of verouderd is, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten via de contactpagina. Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die u ons geeft. Persoons- of contactgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven.